Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.

 • Tên giao dịch quốc tế

  : National Citizen Bank. 

 • Tên gọi tắt

  : NCB

 • Hội sở

  : 28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội . 

 • Điện thoại

  : (04)  62693355  Fax: (04) 6269 3535

 • Website

  : www.ncb-bank.vn 

 • Email

  : ncb@ncb-bank.vn